Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Ředitelské volno 6. - 7. 5. 2019

Ceník platný od 1. 9. 2018

Rozšíření MŠ - Výběrové řízení

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do MŠ 14.-15.5.2018

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2018/2019

Zahájení šk. roku: 3. 9. 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2019
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2019 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny: 18. 2. - 24. 2. 2019
Velikon. prázdniny: 18. 4. - 19. 4. 2019
Konec šk. roku: 28. 6. 2019 (pátek)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 2. 9. 2019Volba školské rady

Duhou za pokladem – aneb oslava svatého Patrika

Je málo svátků, které se z lokální zábavy rozšířily do celého světa. Den na oslavu jistého Ira, svatého Patrika, je jedním z nich. Původně připomínal počátky křesťanství v Irsku, později, především v USA, sloužil jako záminka se pořádně napapat a napít, dnes se po celém světě lidé oblečou do zelena, plují po zeleně nabarvených řekách a samozřejmě mají záminku se pořádně napapat a napít. A my na druhém stupni jsme se v pátek 15. března rozhodli naskočit do party vagónu a pěkně si ten pátek zpříjemnit (v neděli, kdy se St. Paddy slavil, nikdo do školy přijít nechtěl).

Pojali jsme to jako soutěž o nejzajímavěji, nejhezčeji, nejoriginálněji, nejzeleněji, nejirštěji, nej… vyzdobenou třídu. No prostě žáci museli ohromit porotu drsných chlapů učitelů, kteří se nedají podplatit žádnými kokinami, obalamutit dětským pohledem ani přesvědčit líbivými řečmi. Taktéž bylo třeba potěšit srdce vlídné paní ředitelky, která si taktéž třídy v celé své kráse prohlédla. Žáci měli týden na to, aby si sehnali dekoraci, případně připravili nějaké dobroty a možná dokonce si zjistili, o čem ten svátek vůbec je.

Každá třída se na to vrhla s rozličnou strategií. Šesťáci už při nejbližší možné příležitosti začali nosit všemožné zelené věci a irské motivy, načež v pátek měli třídu zelenou od shora dolů s bufetem plným sladkostí (ale i zeleného ovoce) trůnícím veprostřed třídy. Sedmáci a deváťáci zvolili klasické meditování a plánování do poslední chvíle, ale vše stihli včas a deváťáci dokonce přinesli buchtu se zeleným topingem (který pak během dne záhadně zmizel, když málem přiotrávili učitele angličtiny). Osmáci celou dobu vypadali, že volí podobnou taktiku jak sedmička a devítka, ale při pátečním vyhodnocování přiznali, že tajně spřádali plány skryti před pohledy všech, aby nikdo neukradl jejich nápady. Ono přizvat si tančícího leprikóna vůbec nebyl špatný nápad!

Páni učitelé tak nakonec měli velmi těžké rozhodování. Bufet šesťáků byl velmi působivý, buchta deváťáků vcelku chutná a muffiny osmáků opravdu delikatesní. Nakonec se ale přísná porota shodla ocenit prvním místem šesťáky, kteří vytvořili opravdu originální a příjemné zelené místo k oslavám irských tradic. Byli to tedy oni, kdo si odnesli hlavní poklad leprikóna. Ostatní třídy ale byli taktéž oceněné po zásluze za snahu a velmi jim za to děkujeme. Dobrá práce! Prohlašujeme tedy tuto soutěž za úspěch a příště si ji zopakujeme při nějaké další příležitosti.

Za celý druhý stupeň zdraví Tomáš Hrabec


Lipník STAR 2019

V pátek 15. března pořádali žáci 5. třídy II. ročník školní soutěže Lipník STAR. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků 1. - 5. třídy základní školy. Žáci se předvedli v různých disciplínách: zpěv, přednes, hra na hudební nástroj, tanec a přišel také kouzelník. Vystoupení hodnotila čtyřčlenná dětská porota, která vybrala z každé třídy nejlepší představení. Páťáci ale dokázali ocenit vystoupení a odvahu všech vystupujících. Do soutěže připravili pěkné odměny a bohaté občerstvení. Všichni žáci strávili příjemně část dopoledne a páťáci si zkusili zorganizovat akci, která vedla k utužení kolektivu třídy i žáků prvního stupně. Prostě jsme byli zase všichni spolu. KR


Čtvrťáci v knihovně

Jelikož je březen vyhlášen Měsícem čtenářů, vypravili se čtvrťáci ve čtvrtek 14. března do městské knihovny. Paní knihovnice Ryšavá nás poutavou formou seznámila s knihami a časopisy s dějepisnou tématikou, hravou formou jsme si zopakovali nejznámější pověsti naší vlasti a ověřili si tak znalosti nabyté ve vyučování ve vlastivědě. JJ


Pravěk

Ve čtvrtek 14. února se čtvrťáci přesunuli do pravěku. V rámci vyučování jsme tomuto tématu probíranému ve vlastivědě zasvětili celý den - prostřednictvím rébusů jsme vyluštili jména i záliby členů pravěké rodinky, hledali jsme řešení rozličných úkolů tohoto období v českém jazyce i v matematice, četli jsme další příběhy z Bronzového pokladu od Eduarda Štorcha - zopakovali jsme si tak prakticky učivo vlastivědy. Pracovali jsme ve 4 týmech s názvy Keltové, Bohemia, Lovci mamutů a Bizoni a celé naše snažení jsme završili společnými obrazovými kolážemi z tohoto období, na kterých jsme pracovali již v předchozích hodinách VPV. Vyučování s tématikou pravěku nás moc bavilo. JJ


Exkurze 2. stupně - Titanic 13. 2. 2019

Jistě nezapomenutelným zážitkem se žákům ze druhého stupně stala návštěva velkolepé výstavy artefaktů a dalších exponátů z Titanicu, kterou je možno shlédnout až do konce března 2019 v Brně.


Detektivní pátrání

V úterý 5. 2. naši třídu navštívila paní knihovnice. Představila nám detektivní příběhy pro děti. Formou hravých úkolů si všichni procvičili svůj postřeh, důvtip i smysly. Dětem ve skupinách se podařilo vytvořit identikit a vypátrat pachatele, rozluštit několik šifer a složit  tajné heslo. Tato akční beseda se všem moc líbila. JD


Malé ohlédnutí za horami 2019

Nádherné počasí - jasná obloha, tiché zasněžené pláně, všude plno sněhu,... Výborní i začínající lyžaři a snowboardisti, vynikající kuchyně a spousta zábavy - to všechno byl letošní lyžák na Ramzové. KR


Vlastivědné muzeum v Olomouci

V pátek 25. 1. žáci 3. a 4. třídy vyrazili na výlet do Olomouce. Prošli jsme si město, prohlédli orloj a po svačince zamířili do Vlastivědného muzea, kde jsme poznávali stálé expozice: Příroda Olomouckého kraje a Olomouc - patnáct století města. Výstava byla pojata moderně, interaktivně. Děti si exponáty mohly nejen prohlédnout, ale některé také ohmatat či poslechnout. Do školy jsme se pak vraceli plni dojmů a snad i s novými vědomostmi. JD


Den pohádek

V úterý 15. 1. jsme se v naší celoroční hře doplavili na další ostrov - Ostrov pohádek. Nejprve každý představil svůj kouzelný předmět. Viděli jsme prsteny, čarodějnickou hůlku, létající klobouk Boba a Bobka, ubrousek i oříšky pro Popelku, zvonečky, odvar z babského ucha, kabáty s kouzelnou kapsou i stetoskop, který oživuje plyšové hračky. Potom děti ve skupinách plnily úkoly s pohádkovými bytostmi. Zasmáli jsme se při večerníčkovém kvízu a nakonec si každý svého Večerníčka nakreslil. JD


Tři králové 2019

V pondělí 7. ledna popřáli žáci 5. ročníku všem dětem i dospělým ve škole hodně zdraví a štěstí v novém roce. S koledou vystoupila celá třída za doprovodu Dominika N. na trubku a Julie T. na klarinet, kterým bych chtěla zároveň moc poděkovat. Vystoupení se dětem povedlo a i touto cestou přejeme všem šťastný nový rok 2019. KR 


  1 / 51   následující stránka